1. zbyt jasne – zbyt mocno oświetlone pomieszczenie
  2. źródła światła skierowane w stronę odbiornika
  3. zbyt duża (powyżej 250cm) lub zbyt mała (poniżej 50cm) odległość od odbiornika
  4. niewłaściwie skalibrowany odbiornik, PointTracker Settings:
    1. Camera Settings – Open – Gain i Exposure – więcej informacji tutaj
    2. Point Extraction – Threshold – więcej informacji tutaj

RTrack v.2.0 – sprzedawany od 06.2021 – całkowicie zlikwidował problemy w jasnym pomieszczeniu, zwiększył odległość oraz powiększył kąty działania.

28/05/2021

Dlaczego odbiornik “gubi” diody przy ruchu?

zbyt jasne – zbyt mocno […]
11/06/2021

Co zrobić gdy ruch nie jest płynny i bardzo przycina?

Najczęstrzą przyczyną są nie zainstalowane […]