Instalacja i konfiguracja

 • Dla IRTrack v.1.0 (sprzedaż do 22.05.2021) mocno zaciemnione pomieszczenie oraz odległość od odbiornika ok 50cm.
 • Dla IRTrack v.2.0 (sprzedaż od 23.05.2021) pomieszczenie może być bardzo jasne, odległość może przekraczać nawet 150cm od odbiornika.
 • Komputer PC – z systemem Windows 7/8/10
 • Wymagania sprzętowe minimalne: procesor i3, 4GB RAM
 • Wymagania sprzętowe zalecane: procesor i5, 8GB RAM
 1. Pobierz i zainstaluj sterownik kamery PS3 Eye CL-Eye-Driver a następnie podłączyć ją do portu USB.
 2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie opentrack,
 3. Pobierz i wczytaniu w programie opentrack profil gry i w razie konieczności – skalibruj parametry.

Wszystkie czynności, zostały dokładnie opisane w instrukcji.

 1. Pobierz odpowiedni profil do tytułu w który chcesz grać – lub jeśli nie ma tytuł podobny (tego samego rodzaju gra, np. symulator lotu czy symulator kierowcy).
 2. Uruchom opentrack i wskaż z dysku plik z profilem, który pobrałeś – doda się do listy,
 3. Wskaż wybierając z listy interesujący Cię profil.
 4. Program zapamięta wczytane profile, wystarczy później z listy po prawej stronie wybrać właściwy.

Wszystkie ustawienia programu są zawarte w 1 pliku profilu, zmieniająć profil, zmieniają się również wszystkie ustawienia.


Tworzenie i edycja profili

Wszystkie zmiany należy wykonywać podczas uruchomionego podglądu i regulować obserwując podgląd z kamery.

W ustawieniach PointTracker 1.1 Settings – Point Extraction:

 • Dla IRTrack v1 można odznaczyćEnable, slider sets point size” a następnie suwakiem Threshold maksymalnie możliwe w lewo ustawić pozycje optymalną – w której kamerka będzie widziała TYLKO 3 diody i żadne źródła światła nie będą zakłócały jej pracy – może być to wartość 35 a może być 50 (wszystko jest zależne od odległości i naświetlenia pomieszczenia).
 • Dla IRTrack v2, nie trzeba wyłączać tej opcji – przeważnie dobre wartości Threshold są powyżej 6 (do 8 czy 10) ale nie za duże aby przy ruchu 2 punkty nie łączyły się w 1.
PointTracker Settings

PointTracker Settings

Podgląd obrazu z kamery

Przygotowane profile, które możesz pobrać z tej strony, powinny być wystarczająco dobrze skonfigurowane, jednak zachodzi potrzeba sprawdzenia i ewentualnej kalibracji do warunków w jakich grasz (jasność pomieszczenia i odległość nadajnika IRTrack od odbiornika PS3 Eye.

Po uruchomeniu profilu przyciskiem Start – obserwuj wprowadzane zmiany – efekty są widoczne od razu!

W głównym oknie programu opentrack, kliknij ikonkę młotka przy PointTracker 1.1 Settings
Sprawdź czy parametry ustawień PS3 Eye są właściwe w:

 • zakładce Camera
 • zakładce Camera – Camera Settings – Open – Właściwości PS3 Eye – KLUCZOWA OPCJA DO DOSTOSOWANIA!  Ustaw tak aby w podglądzie, widoczne były jedynie 3 punkty nadajnika IRTrack a całe tło możliwie jednolicie czarne.
 • zakładce Model – Clip
PointTracker Settings

PointTracker Settings – Camera

Właściwości PS3 Eye

Camera Settings – Open – Właściwości PS3 Eye

Podgląd obrazu z kamery

Model – Clip

Rozwiązywanie problemów

 1. zbyt jasne – zbyt mocno oświetlone pomieszczenie
 2. źródła światła skierowane w stronę odbiornika
 3. zbyt duża (powyżej 250cm) lub zbyt mała (poniżej 50cm) odległość od odbiornika
 4. niewłaściwie skalibrowany odbiornik, PointTracker Settings:
  1. Camera Settings – Open – Gain i Exposure – więcej informacji tutaj
  2. Point Extraction – Threshold – więcej informacji tutaj

RTrack v.2.0 – sprzedawany od 06.2021 – całkowicie zlikwidował problemy w jasnym pomieszczeniu, zwiększył odległość oraz powiększył kąty działania.

Najczęstrzą przyczyną są nie zainstalowane aktualizacje systemu windows.

Gdy Twój system jest aktualny i nadal występują problemy z przycinaniem śledzonych punktów należy (najczęściej w starszych procesorach i3):

 1. zmniejszyć ilość FPS kamery w ustawieniach PointTracker Settings – FPS z 75 do 30,
 2. zmniejszyć rozdzielczość z 640×480 na 320×240
 3. zainstalować starszą wersję opentrack 2.3.9.
PointTracker Settings

PointTracker Settings