Jak dostosować profil do warunków pomieszczenia? (kalibracja odbiornika cz2)

Category: Tworzenie i edycja profili

Przygotowane profile, które możesz pobrać z tej strony, powinny być wystarczająco dobrze skonfigurowane, jednak zachodzi potrzeba sprawdzenia i ewentualnej kalibracji do warunków w jakich grasz (jasność pomieszczenia i odległość nadajnika IRTrack od odbiornika PS3 Eye.

Po uruchomeniu profilu przyciskiem Start – obserwuj wprowadzane zmiany – efekty są widoczne od razu!

W głównym oknie programu opentrack, kliknij ikonkę młotka przy PointTracker 1.1 Settings
Sprawdź czy parametry ustawień PS3 Eye są właściwe w:

  • zakładce Camera
  • zakładce Camera – Camera Settings – Open – Właściwości PS3 Eye – KLUCZOWA OPCJA DO DOSTOSOWANIA!  Ustaw tak aby w podglądzie, widoczne były jedynie 3 punkty nadajnika IRTrack a całe tło możliwie jednolicie czarne.
  • zakładce Model – Clip
PointTracker Settings

PointTracker Settings – Camera

Właściwości PS3 Eye

Camera Settings – Open – Właściwości PS3 Eye

Podgląd obrazu z kamery

Model – Clip