Jak zainstalować IRTrack?

Category: Instalacja i konfiguracja
  1. Pobierz i zainstaluj sterownik kamery PS3 Eye CL-Eye-Driver a następnie podłączyć ją do portu USB.
  2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie opentrack,
  3. Pobierz i wczytaniu w programie opentrack profil gry i w razie konieczności – skalibruj parametry.

Wszystkie czynności, zostały dokładnie opisane w instrukcji.