Jak wczytać lub zmienić profil w opentrack?

Category: Instalacja i konfiguracja
  1. Pobierz odpowiedni profil do tytułu w który chcesz grać – lub jeśli nie ma tytuł podobny (tego samego rodzaju gra, np. symulator lotu czy symulator kierowcy).
  2. Uruchom opentrack i wskaż z dysku plik z profilem, który pobrałeś – doda się do listy,
  3. Wskaż wybierając z listy interesujący Cię profil.
  4. Program zapamięta wczytane profile, wystarczy później z listy po prawej stronie wybrać właściwy.

Wszystkie ustawienia programu są zawarte w 1 pliku profilu, zmieniająć profil, zmieniają się również wszystkie ustawienia.